Đón xem chương trình tường thuật trực tiếp trên

từ 22h00 ngày 31/12/2017

đến 00h00 ngày 1/1/2018

Thanh Bùi

Phương Vy

Ái Phương

Lân Nhã

Hoàng Quyên

Bích Ngọc

Ngô Hồng Quang

Trung Bảo

Jessica Reynoso

Joel Hanna

DJ Addy Trần

DJ Ty Ty

Cùng các nghệ sỹ nổi tiếng Việt Nam và Quốc Tế

TRỌNG NHÂN . KIỀU ANH . HẢI ANH . LAURENCE TREMBLAY-VU . NHẬT NAM . HỒNG NGUYÊN .

WONDER KIDS . THE LYRICIST . THE YOUNG LYRICIST

Executive Producer

MYKE BROWN

Creative Director

TUẤN LÊ

Music Director

MICHAEL CHOI

Choreographers

PHÚC HẢI - ALEXANDER TÚ NGUYỄN